درب های ضد انفجار: مفهوم، نحوه عملکرد، و مزایا

درب های ضد انفجار به عنوان یکی از اجزای حیاتی در صنعت بهداشت، ایمنی، و محیط زیست شناخته می‌شوند. این درب‌ها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انفجارها و حوادث ناگوار در محیط‌های خطرناک ایفا می‌کنند.